Tietosuojaseloste

Tämä on haista-vittu.com / haista-vittu.fi sivuston EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste on päivitetty 2.5.2024

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

HAISTA-VITTU.COM (y-tunnus 2793625-5)
Verkkosivu: haista-vittu.com / haista-vittu.fi
Sähköposti: info@haista-vittu.com

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen.

Tietoja käsitellään asiakkaan ja haista-vittu.com:in välisen asiakassuhteen hoitamiseen, asiakkaan nimenomaiseen suostumukseen sekä lakiin perustuen.

3. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan antamat tiedot:

  • Yhteystiedot (nimi, paikkakunta, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja ip-osoite)

Rekisteriä ylläpidetään jatkuvasti henkilötietojen osalta. Vanhentuneet (36 kk tai kauemmin viimeisestä asiakkaan tekemästä tilauksesta) ja tarpeettomat tiedot poistetaan vähintään 12 kuukauden välein, ellei tietojen säilyttäminen ole tarpeen haista-vittu.com:n oikeudellisten etujen turvaamiseksi.

4. Evästeiden käyttö

Haista-vittu.com käyttää internetsivustoillaan evästeitä. Sivustoilla evästeitä käytetään toimintojen toteuttamiseen, kävijäseurantaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Käytämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria, Google Adsia ja Google Display Networkia sivustomme käyttöön sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa. Lue Googlen evästeiden käsittelystä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti suoraan asiakkaalta itseltään. Tietoja saadaan asiakkaiden yhteydenottojen perusteella, markkinointiluvan antaneilta sekä markkinointiviestien tilauksen kautta.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaiden henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tiedot sijaitsevat palvelimilla, jotka sijaitsevat lukitussa tilassa ja joiden käyttöoikeudet on rajattu vain henkilöihin, joiden on työtehtäviensä puolesta päästävä tietoihin.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja alihankkijoiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu edellä esitetysti asiakkaan suostumukseen, asiakkaalla on koska vain oikeus peruuttaa suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta peruuttamista edeltävän käsittelyn lainmukaisuuteen, eikä estä haista-vittu.com:ia käsittelemästä henkilötietoja muilla edellä mainituilla perusteilla kyseisen perusteen mahdollistamassa laajuudessa.

Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa haista-vittu.com:in lähettämässä suoramarkkinointisähköpostissa on linkki, josta asiakas voi halutessaan estää sähköpostiviestinnän jatkossa.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Haista-vittu.com voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta lainsäädännön näin meiltä edellyttäessä. Vastaamme pyyntöihin yhden kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Asiakkaalla on oikeus vaatia, että asiakkaan havaitsemat epätarkat tai virheelliset tiedot oikaistaan ilman aiheetonta viivytystä. Tarvittaessa haista-vittu.com voi pyytää ja asiakkaan on toimitettava oikaisemisen kannalta tarpeellinen lisäselvitys tai muut tiedot.

Lainsäädännön edellytysten täyttyessä asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä. Asiakas voi myös, edellytysten täyttyessä, vaatia henkilötietojensa käytön rajoittamista.

Niiltä osin kuin kyse on asiakkaan suostumukseen perustuvasta automaattisesta henkilötietojen käsittelystä, asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat ja toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Asiakas voi lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt ja vaatimukset kirjallisena tai sähköpostitse lähetettynä edellä esitettyihin yhteystietoihin. Ennen kuin voimme toteuttaa asiakkaan pyynnön, asiakkaan on varmennettava henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla.